Under Mantenance

อัตราค่าบริการ

ไปรษณีย์ไทย

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการ

 1. คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก โดยขนาดรวมไม่เกิน 120 ซม. (กว้าง + ยาว + สูง) รองรับน้ำหนักสูงสุด 20 กิโลกรัม/ กล่อง
 2. ลูกค้าจะต้องนำพัสดุมาส่งด้วยตนเองที่ช่องธุรกิจ ที่ทำการไปรษณีย์ ลิงก์สำหรับเช็คจุด Drop Off: https://bit.ly/2UiTB9u
  (ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่ ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไปยัง สาขาไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศเพื่อให้เข้ารับ โดยบางพื้นที่อาจจะไม่ได้รับข้อมูลทางหน้าสาขาแฟรนไชสฺ
  สามารถติดต่อสอบถามสาขาไปรษณีย์ไทยในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อขอความร่วมมือให้เข้ารับพัสดุที่สาขาได้)
 3. ค่าตีกลับ 50% ของค่าจัดส่งครั้งแรก
 4. ประกันพัสดุ สูญหาย หรือ เสียหาย มูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท
 5. หากขนาดพัสดุที่ทำการเข้าระบบของไปรษณีย์ไทย มีขนาดเกินกำหนด หรือระบุมาไม่ถูกต้อง น้อยกว่า การทำรายในหน้าระบบแฟรนไชส์ บริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บเงิน
  ค่าขนส่งเพิ่มเติม **ทางสาขาจะต้องทำรายการนำส่งพัสดุ โดยจะต้องชั่งน้ำหนักและวัดขนาดพัสดุที่ทำรายการอย่างถูกต้อง**
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตรา และข้อกำหนดโดยแจ้งล่วงหน้า
อัตราค่าบริการ - ไปรษณีย์ไทย