ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 7 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3 กับ 6 ร้านรวมสะดวกภายใต้เครือ SABUY Speed

 

สุ่มจับรางวัลสำหรับลูกค้า ครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ Orange Express , Ninja Van ,Thailand post

รางวัลละ 5,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 8 รางวัล รวม 48 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
PLF921100000322 วิมาลา หาสนาม Orange Express Plus Express
PLF993300001531 Amnat Orange Express Plus Express
PLF022700003846 จินตนา Orange Express Plus Express
PLF855600010752 คุณ ณัฐพล อินเถื่อน Orange Express Plus Express
PLF212900000741 ร้าน ส.เจริญประมง Orange Express Plus Express
PLF917000007980 PESP0170 Orange Express Plus Express
PLF005900001048 สุพรรษา สืบวิเศษ Orange Express Plus Express
PLF060900004261 พรรณี ปานแก้ว Orange Express Plus Express
SXF501200002320 เพจนุท ลดา Orange Express Shipsmile
SXF497700002009 พิชญญาภรณ์ Orange Express Shipsmile
SXF041100001169 แม่ศร Orange Express Shipsmile
SXF061500009873 คุณ ธนากร จอกแก้ว Orange Express Shipsmile
SXF094500003300 คุณวิศิษฐ์ เหมาะทอง Orange Express Shipsmile
NVTHATPFS432080329 Shoot for Life 4639 Ninja Van Shipsmile
NVTHATPFS940500585 คุณอีฟ Ninja Van Shipsmile
NVTHATPFS977927641 Beauty Store Ninja Van Shipsmile
LTP019700011757 PACKMATE THAILAND Orange Express The Letter Post
LTP017200005251 บุตรี Orange Express The Letter Post
LTP039500000958 นางวิลัย ไชยคุณ Orange Express The Letter Post
LTP119300000034 ภัคพร  ใสกระโทก Orange Express The Letter Post
LTP111700000877 พิพัฒน์ Orange Express The Letter Post
LTP023600001558 อ้อยทิพย์ Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT947585403 YOUR.PREORDER Ninja Van The Letter Post
EB666733555TH คุณพรประสิทธิ์ EMS The Letter Post
PEX033300000190 รอดีย๊ะ รัตตำ Orange Express Point Express
PEX105400001103 คุณสุนันท์ เกตุประเสริฐ Orange Express Point Express
PEX052800006708 รับทำป้าย&สติ๊กเกอร์แบบครบวงจร Orange Express Point Express
PEX057900002097 อนุชา ศรีโตกลิ่น Orange Express Point Express
PEX101500003101 คุณกำไล Orange Express Point Express
PEX074500005336 คุณปภาวรินท์ Orange Express Point Express
PEX053700000873 น.ส.ประภัสสร โพชกำเหนิด Orange Express Point Express
NVTHPNTEX438795906 บริษัท ซีเค.บี.168 จำกัด Ninja Van Point Express
NVTHPAYPS402115787 บ.สรรพสิ่ง 11 Ninja Van Payspost
PYP129300005224 คุณกิธิกร ปาหลา Orange Express Payspost
PYP013400003285 อำพร สุขเกษม Orange Express Payspost
NVTHPAYPS237092130 บริษัท บ้านเศรษฐี 88 จำกัด. Ninja Van Payspost
PYP031000001025 จุไรรัตน์ กลิ่นหอม Orange Express Payspost
PYP294300000010 คุณชนาธิป  สิทธิ์มาก Orange Express Payspost
NVTHPAYPS311507464 คุณสง่า สุริเย Ninja Van Payspost
PYP110500001955 คุณกษิดิ์นพ Orange Express Payspost
SPD022600003805 อรุณ กันนิกา Orange Express Speedy
SPD010600009639 คุณศศิประภา Orange Express Speedy
SPD017600001925 Moji Aongfong cactus garden Orange Express Speedy
SPD009600003329 อมลรุจีวงศ์ Orange Express Speedy
SPD011100010479 อาหารนก Orange Express Speedy
SPD036600000118 ชัยณรงค์ โรจน์ประจักษ์ Orange Express Speedy
NVTHSPDPT403515602 นุจรี Ninja Van Speedy
NVTHSPDPT339445973 ร้านพินท์กิม Ninja Van Speedy

 

แจกรางวัลสำหรับร้านค้าในเครือ SABUY Speed ที่มียอดส่งสูงสุด
ครั้งที่ 7 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565

รางวัลละ 10,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 10 รางวัล รวม 60 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
PESP1982 พลัส เอ็กซ์เพรส ปทุมธานี 326 นายวัชรินทร์ อัศววิบูลย์พันธุ์ Plus Express
PE0370 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา หน้าตลาดคุณนาย นางสาว อัจฉรา วงษา Plus Express
PE0109 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ทัชชภร พลัสเอ็กเพรส นางสาว น้องหญิง โตแย้ม Plus Express
PE0617 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ตลาดอมร พหลโยธิน58 นาย พรทวี แสงอนันต์ Plus Express
PESP1231 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา สามแยกตลาดแสนขัน นางธฤษิดา พลเมืองดี Plus Express
PESP1462 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ตลาดจางวาง นายศุภกร อ่อนอ่วม Plus Express
PESP1495 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา จันท์บ๊อกซ์ นางสาวรัฐนันท์ อุทัย Plus Express
PESP1775 พลัส เอ็กซ์เพรส ตลาดนครทอง นางสาวนันทวดี หาญสุริยะ Plus Express
PE0521 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ซ.อ่อนนุช17 แยก 12 นางสาวภาวดี สุทธิเลิศกุล Plus Express
PESP0904 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา บางบอน10 นายดนุสรณ์ ศรีมาลา Plus Express
SM1103 ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว 107 แยก 22 (ม.รัตนบัณฑิต) ภูวนัย สัตยพิพัฒน์ Shipsmile
SM0437 ชิปป์สไมล์ หลักสอง ชไมพร ขาวแก้ว Shipsmile
SM1077 ชิปป์สไมล์ ราชมรรคานอก รภัสสรณ์ อภิวิชญ์ชลชาติ Shipsmile
SM0469 ชิปป์สไมล์ ตลาดวัดชัยฉิมพลี พรสุดา ยาวุฒิ Shipsmile
SM1257 ชิปป์สไมล์ ลาดพร้าว 87 แยก 10 ธณิตา พานิชเจริญ Shipsmile
SMNBA006 ชิปป์สไมล์ ศูนย์ตำบลแม่วิน บริษัท เอ็นบีเอ ดิจิตอล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด Shipsmile
SM4552 ชิปป์สไมล์ สาขา Ni&Nei สุพิตา เสียงชอบ Shipsmile
SM0975 ชิปป์สไมล์ ประชาอุทิศ 27 พงศกร เจริญวิวัฒนกิจ Shipsmile
SM1689 ชิปป์สไมล์ สวนผัก-ตลิ่งชัน เหมือนตะวัน เทียนแสง Shipsmile
SM1717 ชิปป์สไมล์ ปั้ม PPT station สะพานนนทบุรี ฐิรชญา โกวิชัย Shipsmile
TL-00149 TLP โอทูโอเว่น อรนุช งามอังสกุล The Letter Post
TL-00122 TLP สาขาหนองผือ เจนวิทย์ วงศ์คำ The Letter Post
TL-00878 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส ลำผักกูด21/29 สุวิมล ศรีมุข The Letter Post
TL-00652 TLP ควนลัง สงขลา เอกพัฒน์ จันทร์ส่องภพ The Letter Post
TL-00179 TLP  สาขาห้างฉัตร ลักษณะ นภารัตน์ The Letter Post
TL-00447 TLP ลาซาล58 โพสช็อป ภิรญา เตชชินสิริกุล The Letter Post
TL-00063 TLP ซอยเขาน้อย ศุภัทรา ว่องไวรุด The Letter Post
TL-00690 TLP สระกระโจม บุญฤทธิ์ จารุอารยนันท์ The Letter Post
TL-01010 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส บ้านดู่486/16 ชนัญธิดา วงศ์จุมปู The Letter Post
TL-00396 TLP พะวง กมลชนก แก้วรุ่งเรือง The Letter Post
PE-002002 Point Express สาขา รัตนวาปี วรัญทิยา Point Express
PE-002398 Point Express สาขา หนองสำโรง(575) ธัญธร นันทะมีชัย Point Express
PE-002505 Point Express สาขา ดอนตะโก826 ปิยนุช คณากูล Point Express
PE-002301 Point Express สาขา ราชาเทวะ(701) มนวิภา มนวิภา Point Express
PE-002713 Point Express สาขาแจ้งวัฒนะ14 กฤษติยา  เอมกฤษ Point Express
PE-000533 Point Express สาขา รุ่งเรืองไอทีนามนกาฬสินธุ์ สุวิทย์ พลอยพุ่ม Point Express
PE-003018 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส กล่องพัสดุตงตง สาขาเลียบใต้ บริษัท เอ็นทีเค อินเอตร์แพคเก็จ จำกัด Point Express
PE-001732 Point Express สาขา ยิงเป้าใต้ ณัฐกานต์ วงค์ปัญญา Point Express
PE-000604 Point Express สาขา winอมตะนครชลบุรี เกษร โสภา Point Express
PE-002556 Point Express สาขา ปทุมธานีคลองหลวง(866) อานนท์ บุญเกิดลาภ Point Express
chanchai เพย์โพสต์ sevenonepost 71 เจน Payspost
beammxs เพย์โพสต์ DAOW_EXPRESS วิรา เพ็ชรตระกูล Payspost
tawinwika เพย์โพสต์ Paypost ซอยมหาชัย ธวินวิกา พิทักษ์มงคล Payspost
jayya เพย์โพสต์ เจสซี่จุ้ยอะไหล่ยนต์ หมวย Payspost
Anusorn2527 เพย์โพสต์ ร้านขนส่งพัสดุ ซอยฉาง ทางลัดเซ็นทรัลนครศรี อนุสรณ์ ทองเจิม Payspost
Nattaya เพย์โพสต์ ร้านถุงทอง มุก Payspost
sukunnapa2532 เพย์โพสต์ Payspost Service (บ้านใหม่) สุคนธ์นภา  ลาดประสิทธิ์ Payspost
tickky เพย์โพสต์ ขนส่ง  tickky Payspost
saleena เพย์โพสต์ หัวโค้ง เซอร์วิส ซาลีน่า พวงบุตร Payspost
jarupatnonsai เพย์โพสต์ Payspostบ้านปากคลอง จารุภัทร นนท์สาย Payspost
SPD0097 SPD กรุงเทพ 20 เพชรรัตน์ คงใจ Speedy
SPD0179 SPD ลำพููน 04 วิรุณภัสร์ ดงเสือสกุล Speedy
SPD0030 SPD กรุงเทพ 12 สุชิลา นีละไพจิตร Speedy
SPD0241 SPD สตูล01 กนกรัตน์ เพชรานนท์ Speedy
SPD0291 SPD พะเยา 01 สุพัตรา สักแกแก้ว Speedy
SPD0174 SPD เชียงใหม่ 15 อมลวรรณ หวองเจริญพานิช Speedy
SPD0229 SPD นครราชสีมา 06 จิรศักดิ์ อักษรชื่น Speedy
SPD0244 SPD กรุงเทพ 31 กฤษณะ วรฉันท์ Speedy
SPD0037 SPD ลพบุรี 02 สุริยา คำนิล Speedy
SPD0137 SPD ฉะเชิงเทรา 02 วันเฉลิม ใจเย็น Speedy

 

admin