ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3 กับ 6 ร้านรวมสะดวกภายใต้เครือ SABUY Speed

 

สุ่มจับรางวัลสำหรับลูกค้า ครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ Orange Express , Ninja Van ,Thailand post

รางวัลละ 5,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 8 รางวัล รวม 48 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 8-14 สิงหาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

รหัสติดตาม ผู้ส่ง ขนส่ง แบรนด์ร้านรวมส่ง
PLF874800001730 คุณรุสณา วรพงศา Orange Express Plus Express
PLF997700004438 นาย จิรศักดิ์ สงค์เป็นอินทร์ Orange Express Plus Express
PLF990000013540 ร้านShop ที่นอน Orange Express Plus Express
PLF063300002400 นิด เจริญรุ่งเรือง Orange Express Plus Express
PLF825500013011 Design2สเวตเตอร์ Orange Express Plus Express
PLF008800006511 พัทธวรรณ   บุญช่วย Orange Express Plus Express
PLF823600000710 Hi school Orange Express Plus Express
PLF844300003707 อาทิตย์ เวียงคำ Orange Express Plus Express
SXF084600010980 Per Orange Express Shipsmile
SXF606700001699 Natcha.kidscloset Orange Express Shipsmile
SXF505300003437 พลอยลฎา ผ้ามัดย้อมราคาถูก Orange Express Shipsmile
SXF179200020011 คุณกุลธิดา โรจน์วิริยกุล Orange Express Shipsmile
NVTHATPFS742748918 คุณพิมพ์ Ninja Van Shipsmile
NVTHATPFS536463974 สไปเดอร์แมน Ninja Van Shipsmile
SXF399300009812 บริษัท  แอล เอส เอช  เมทัลเวริร์ค  จำกัด Orange Express Shipsmile
SXF082000003730 เรณู Orange Express Shipsmile
LTP106200000075 เมวิกา   คำใสขาว Orange Express The Letter Post
LTP117900000007 KAYKAI SHOP Orange Express The Letter Post
LTP075700004344 Beam Mi Orange Express The Letter Post
LTP000100002011 THE LETTER POST SEVICE Orange Express The Letter Post
LTP005600001240 ประทีป สุธรรมมา Orange Express The Letter Post
LTP019500000264 สมใจ เตาวะโต Orange Express The Letter Post
LTP004800001707 แม่ภู่ Orange Express The Letter Post
LTP005000001733 คุณณัฐสินี  ธรรมภัทรกุล Orange Express The Letter Post
PEX058000001214 PE-001920 Orange Express Point Express
PEX071500005616 ธนาวดี พะวา Orange Express Point Express
PEX010700001204 วารี จูมจันดา Orange Express Point Express
PEX070800000460 คุณ อริยพร สุุนาโท Orange Express Point Express
PEX038600002033 ปวริศา โพธิรา Orange Express Point Express
NVTHPNTEX155588356 พัฒนศักดิ์ คุ้มกองสุวรรณ Ninja Van Point Express
NVTHPNTEX706040499 Watches Ninja Van Point Express
EB631088410TH นายฤทัย  คำเพชร EMS Point Express
PYP091600001336 เพจ อาชวิน ช็อป ผลไม้เมืองเหนือ Orange Express Payspost
PYP112000002795 Phakamat Kaenchan Orange Express Payspost
PYP080900001992 คุณนริศ กันทไชย Orange Express Payspost
NVTHPAYPS624442307 ปฎิพาน ยศเมฆ Ninja Van Payspost
PYP012400003777 คุณนนท์ณชัย แสนบุตร Orange Express Payspost
PYP140100001730 ก้องสยาม พรหมสิทธิ์ Orange Express Payspost
PYP132500001351 คุณเบญญาภา คำเพ็ชรดี Orange Express Payspost
PYP086700005030 รุ่งโรจน์ เลาย้าง Orange Express Payspost
SPD001100001786 ประริวัติ ปักษี Orange Express Speedy
SPD003500011434 M Shop-ลลิตา Orange Express Speedy
SPD003500011588 The Top Orange Express Speedy
SPD009000002030 น้ำมันส้ม Orange Express Speedy
SPD030900003779 อรยา สีทับ Orange Express Speedy
SPD038000002157 คุณแก้วกานต์ เจริญจิตร์ Orange Express Speedy
NVTHSPDPT910312627 ร้านทรงนิมิต ขนมไทย Ninja Van Speedy
SPD019600006422 ปาริชาติ Orange Express Speedy

 

แจกรางวัลสำหรับร้านค้าในเครือ SABUY Speed ที่มียอดส่งสูงสุด
ครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565

รางวัลละ 10,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 10 รางวัล รวม 60 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 8-14 สิงหาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
PE0351 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา หมู่บ้านเจริญลาภ 5 นางสาวพีชญา ขุนพลรักชาติ Plus Express
PESP1746 พลัส เอ็กซ์เพรส มโนรมย์04 นางสาวญาณิณ สงวนพันธุ์ Plus Express
PESP1102 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา มีนบุรี01 นางสุทิศา นาฮิม Plus Express
PESP1238 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา หมู่บ้านกานดา นางสาวอัจฉราพรรณ กล่ำคลองตัน Plus Express
PESP1054 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ปากน้ำ ( สมุทรปราการ 111 ) นายเจษฏา วรภัทรากร Plus Express
PESP0230 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา บ้านสวนสวรรค์ 15 นางสาวสานิพัฒน์ วงษ์ชมภู Plus Express
PESP1834 พลัส เอ็กซ์เพรส ชลบุรี237 นายกิตติยะ พลเทพ Plus Express
PESP1196 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ลาดพร้าว24 นางสาวอัญชลี พวงสมบัติ Plus Express
PESP0047 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขาขอนแก่นส่งด่วน FH-ขอนแก่น183 นายศิวัจน์ ชัยปิยะศาสตร์ Plus Express
PESP1819 พลัส เอ็กซ์เพรส ร่องกาศ นางสาววิภารัตน์ เรือนคำ Plus Express
SM0238 ชิปป์สไมล์ พระราม2ซอย69 ปัญญา กุลจารุสินธุชัย Shipsmile
SM0298 ชิปป์สไมล์ หนองผึ้ง ธนิต คำซาว Shipsmile
SM2188 ชิปป์สไมล์ เขารูปช้าง วิชญาพร จิตรบุญ Shipsmile
SM1267 ชิปป์สไมล์ ถนนพระองค์ดำ-พิษณุโลก จารุวรรณ อัครผล Shipsmile
SM2943 ชิปป์สไมล์ สาขา  หมู่บ้านกัญญาเฮาส์ 3 ชฎาพร บุญทศ Shipsmile
SM2251 ชิปป์สไมล์ ซอยสุภาพงษ์ วัชรากร ทองอยู่สุข Shipsmile
SMB3715 ชิปป์สไมล์ สาขา ซูแอนซี ชิปป์สไมล์เซอร์วิสสาขาแว้ง ดาวุฒิ ฮายีแม Shipsmile
SM0004 ชิปป์สไมล์ ช่อแล นันทวุฒิ เขมา Shipsmile
SM0884 ชิปป์สไมล์ คลองสวน รุ่งนภา ศาลางาม Shipsmile
SM1692 ชิปป์สไมล์ ตลาดหนองแปน จิรายุ บุญรมย์ Shipsmile
TL-00137 TLP รับ-ส่งพัสดุ​ด่วน สิริชัย ศิริชล The Letter Post
TL-01109 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส หาดใหญ่ถ.คลองเรียน2 ชนาธิป แซ่ลิ่ม The Letter Post
TL-00410 TLP คูหาสวรรค์ กิตติศักดิ์ หนูกลับ The Letter Post
TL-00245 TLP แฟลต เดอะเลตเตอร์ พอร์ต เทอดศักดิ์ คำปัญญา The Letter Post
TL-00769 TLP ไทยสามัคคี ภาวิณี จันทร์คุ้ม The Letter Post
TL-00568 TLP คลองทวีวัฒนา สมชาย​ โกศล The Letter Post
TL-00364 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส เนินทรายตราด ณัฏฐธยาน์ วงศ์แววดี The Letter Post
SDO-00018 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส เซนดิ้งพลัส  หนองช้าง ชลิดา ไชยทองศ The Letter Post
TL-00303 TLP ตำบลเชียรใหญ่ นฤดล พูลสุข The Letter Post
TL-00031 TLP ไทรม้า​ สุชาดา สุริยากุลพานิช The Letter Post
PE-002471 Point Express สาขา ใหญ่โคราชปตทพิมายวังหิน(797) รณชัย คำกอง Point Express
PE-002204 Point Express สาขา ระยอง ณฐิตา บุญรัตน์ Point Express
PE-002989 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส TMN Service เคหะฉลองกรุง อานนท์ เทียนมณี Point Express
PE-002705 Point Express สาขา หลวงแพ่ง 4 (1036) อรพรรณ์  เมทนีดล Point Express
PE-002729 Point Express ตลาดสดสระแก้ว วรรณภา  เสาสวัสดิ์ Point Express
PE-001696 Point Express สาขา อ่อนนุช จิตราพัฒน์ ทิพย์นาคคำ Point Express
PE-002701 Point Express สาขา สามวาตะวันตก (1003) ธรรศธนพนธ์  โชคสกุลอมรกิจ Point Express
PE-000959 Point Express สาขา ท่าแซะชุมพร อรธิรา เทพพิทักษ์ Point Express
PE-001920 Point Express สาขา 397 สกุลรัตน์ สุขเจียง Point Express
PE-002750 Point express ขนส่งหาดใหญ่(ใกล้ประตูทางออก3 เซ็นทรัลเฟส คุณานนต์  แวววรรณจิตร์ Point Express
TUM0942284363 เพย์โพสต์ร้านตุ่ม วิไล กอสมบูรณ์ศิริ Payspost
chatchuda เพย์โพสต์ ฉัตรชุดา ชีวาวัฒนานนท์ Noonan Payspost
wora999 เพย์โพสต์ ร้านวรวรรณ วรวรรณ สุขสงวน Payspost
prepare4851 เพย์โพสต์ อมรา รุจิธิ Amara Payspost
thanawit เพย์โพสต์ thanawit  thanawit Payspost
motty เพย์โพสต์ MP_SHOP จันทร์ธิดา สมฤทธิ์ Payspost
Paypost2565 เพย์โพสต์ ปานบุญลือแพ็คกิ้ง สุธาทิพย์ สีหะเดช Payspost
ancharee เพย์โพสต์ อัญชรี บุญทวี อัญชรี บุญทวี Payspost
xpostexpress เพย์โพสต์ X-Post Express สราวุธ Payspost
saiya23 เพย์โพสต์ แฟลซ เจแอนด์ที เคอรี่  นฤมล อภัยรัตน์ Payspost
SPD0090 SPD สุโขทัย 01 ปิยนุช   แผนบัว Speedy
SPD0196 SPD เชียงราย 05 รุจิเศรษฐ์ ดีปัญญาวัฒน์ Speedy
SPD0182 SPD ภูเก็ต 06 ภัทราภรณ์ แช่ตัน Speedy
SPD0152 SPD ปทุมธานี 02 ประไพศรี โฆษิตานราพร Speedy
SPD0138 SPD ระนอง 01 อรธิดา ศรีรักษาโยธิน Speedy
SPD0245 SPD นครศรีธรรมราช 11 ธนัชญา ขวัญทอง Speedy
SPD0102 SPD จันทบุรี 11 กันต์ชัย เทียมอยู่เย็น Speedy
SPD0070 SPD นครศรีธรรมราช 04 ธนกฤต   ภัครเสรีกุล Speedy
SPD0127 SPD นครศรีธรรมราช 05 วีระศักดิ์ คงทอง Speedy
SPD0133 SPD ร้อยเอ็ด 02 อภิเชษฐ์ชัย โพธิ์สุข Speedy

 

 

admin