ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3 กับ 6 ร้านรวมสะดวกภายใต้เครือ SABUY Speed

 

สุ่มจับรางวัลสำหรับลูกค้า ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ Orange Express , Ninja Van ,Thailand post

รางวัลละ 5,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 8 รางวัล รวม 48 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รหัสติดตาม ผู้ส่ง ขนส่ง แบรนด์ร้านรวมส่ง
PLF996400000763 คุณอรทัย สำโรง Orange Express Plus Express
PLF886400003539 ร้านคุณริว Orange Express Plus Express
PLF937700001106 princess room Orange Express Plus Express
PLF960300003439 รัศมี Orange Express Plus Express
PLF202600001242 อทิตา วงษ์มัน Orange Express Plus Express
NVTHPLSEX294916918 โอปอ Ninja Van Plus Express
PLF844800001567 KW SHOPPING Orange Express Plus Express
PLF915500008751 อัชรา สิงห์เหิน Orange Express Plus Express
SXF169600002446 คุณกัญญาภัทร เนตรโสภา Orange Express Shipsmile
SXF520800005369 เบียร์โตโยต้า Orange Express Shipsmile
SXF094300000541 savatey heang Orange Express Shipsmile
SXF168500016706 GG. Orange Express Shipsmile
SXF112600001632 ธิดารัตน์ แสนสะอาด Orange Express Shipsmile
SXF555500001162 นาง ปรียมน วงค์คำยอด Orange Express Shipsmile
NVTHATPFS234023870 คุณสาวิตรี กาญจนโชติดำรง Ninja Van Shipsmile
SXF510300004228 เทพ Orange Express Shipsmile
NVTHLETPT068129977 @yellow5897 Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT256784961 หจก.เป๊กปองซาวด์ Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT770019058 ParimProShop Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT973830983 บริษัท ไทยเจ็นซัพพลาย จำกัด Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT858737686 บริษัท ไทยเจ็นซัพพลาย จำกัด Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT699225554 คุณ ธนศร ไชยลำพูน Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT040424791 คุณเรย์ Orange Express The Letter Post
EB666692949TH นิพาภรณ์ ภูมิโคกรักษ์ Ninja Van The Letter Post
PEX006500001102 สวนลัดดา  ชวนชมพิมาย Orange Express Point Express
PEX090100002575 คุณ หัสดิน ธนพรมงคลชัย Orange Express Point Express
PEX012000001715 บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด Orange Express Point Express
PEX101500002522 คุณสุจิตรา Orange Express Point Express
PEX024100001532 นายหัสดิน  ขวัญคง Orange Express Point Express
PEX042800001240 คุณ ลักษณ์ ท่าช้าง Orange Express Point Express
PEX088900001306 ปิยฉัตร นาคสัมพันธ์ Orange Express Point Express
PEX009700000094 กันตพงษ์ ศิริพงษ์ Orange Express Point Express
PYP210600002212 คุณเสี่ยวเอ้อ Orange Express Payspost
PYP039100000097 Bouifacio L Des Santos Sr Orange Express Payspost
NVTHPAYPS752493232 ขวัญมนัส  ปานแก้ว Ninja Van Payspost
PYP126700000756 สานันท์  แก้วเดิม Orange Express Payspost
NVTHPAYPS149363196 พิจิตรา Ninja Van Payspost
PYP187600000801 สราวุธ แสไทสง Orange Express Payspost
PYP063400000537 คุณ พรสุพา เพียกง Orange Express Payspost
PYP019600001251 SABA Orange Express Payspost
SPD027600001885 บูรพา Orange Express Speedy
SPD030900003000 ตำหนักเทพประสิทธิ์ Orange Express Speedy
SPD022800006293 LAMOON Orange Express Speedy
SPD008900005184 อัฉรา ยิ้มใจ Orange Express Speedy
SPD003000002584 คุณธัญพัฒน์ ณัฏฐกลนนท์ Orange Express Speedy
SPD003400009142 คุณเพลิน Orange Express Speedy
SPD027600001755 Tak Orange Express Speedy
SPD009300001246 ณพัฒน์ จงพิพัฒน์ชัย Orange Express Speedy

 

 

แจกรางวัลสำหรับร้านค้าในเครือ SABUY Speed ที่มียอดส่งสูงสุด
ครั้งที่ 4 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2565

รางวัลละ 10,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 10 รางวัล รวม 60 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
PESP0325 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา จันทรเกษม นายมานะชัย​ วัฒนมะระ Plus Express
PESP1773 พลัส เอ็กซ์เพรส ชลบุรี124 นายกัลป์ ดีมา Plus Express
PESP1010 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา วุฒากาศ42 นายประภาส กลิ่นกำจรสุข Plus Express
PESP2026 พลัส เอ็กซ์เพรส ข้างเทศบาลปลายบาง นางสาววิมลมาส ตาน้อย Plus Express
PESP1874 พลัส เอ็กซ์เพรส ปั๊มเอสโซ่สิงโตทอง นายฌาณฉลาด ธนะกิจโภคิณ Plus Express
PESP1466 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา หนองจอก01 นายราชันย์ เต๊ะซัน Plus Express
PESP0661 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา บางเขน26 นางสาวนัชชา สีแสง Plus Express
PESP1265 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ร้านปณ.คิดถึง นาย ณฐกร เลาหชัย Plus Express
PESP1556 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ปทุมวัน นายประพช ผาสุกวิริยะเจริญ Plus Express
PESP2012 พลัส เอ็กซ์เพรส 210นนทบุรี นางชญาภา แจ่มสกุล Plus Express
SM1246 ชิปป์สไมล์ ตลาด 200 ปี สุธารักษ์ นันทิวัฒน์ Shipsmile
SMB2170 ชิปป์สไมล์ ร้านดวงประกอบ มลิวัลย์ ภูเบ้าทอง Shipsmile
SM3963 ชิปป์สไมล์ สาขา เมอริโต้ เพชรเกษม 63 บริษัท ชัยโปรเฟสชั่นแนลไทย จำกัด Shipsmile
SM3748 ชิปป์สไมล์ส สาขา อัมพวา วีรพงษ์ ทองศิลป์ Shipsmile
SM3184 ชิปป์สไมล์ สาขา รามอินนทรา 40 นันท์นภัส ทับจันทร์ Shipsmile
SM3968 ชิปป์สไมล์ สาขา รวมขนส่ง98 ศุภชัย ชุนรัมย์ Shipsmile
SM0639 ชิปป์สไมล์ ลำโพ จิรัชญา อภินันท์ธรรม Shipsmile
SM0098 ชิปป์สไมล์ คู้บอน มาลตา ซิงค์ Shipsmile
SM0026 ชิปป์สไมล์ ปลวกแดง ธนพัฒ ศรีจันทา Shipsmile
SM4961 ชิปป์สไมล์ สาขา วัดกำแพงบางแวก พจนี กิจเจริญไพศาล Shipsmile
TL-00138 TLP สาขาทุ่งเบญจา กนกอร แก้ววิเชียร Letter Post
TL-00914 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส เนินพระ17/13 วัลภา นัยโกวิทขจร Letter Post
TL-00017 TLP แฟลช ไปรษณีย์ แสงบัวทอง วัชระ เฉลิมจิตรอุทัย Letter Post
TL-00599 TLP อีซูซุตั้งเซียฮวด บจก.อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด Letter Post
TL-00978 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส 789 พัสดุ บัวพระพรหม สิทธิสร Letter Post
TL-00141 TLP สาขาบ้านพระ รัชพล แสงมงคล Letter Post
TL-00827 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส ตลาดบางเขน สุจารี อัศวมงคลกุล Letter Post
TL-00672 TLP ลำนารายณ์ ลพบุรี สุรชัย เชิดชูชัยทิพย์ Letter Post
TL-00164 TLP บางคอแหลม ธนิตชัย พานิชปฐม Letter Post
TL-00285 TLP เชิงเนินใหม่ นรินทร์ บุญรักษา Letter Post
PE-002798 Point express สาขา ศิริการ จันทบุรี สุภัสสร   สุทธิสนธ์ Point Express
PE-002956 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส สุไหงโกลก1251 ซัลวานีย์ กาซอ Point Express
PE-001523 Point Express สาขา คอนโดรีเจ้นท์โฮม15.แจ้งวัฒนะ ณัฐติยา เชื่อสอน Point Express
PE-001499 Point Express สาขา หน้าวัดโสปทุมสายใน วรายุทธ อุปพงษ์ Point Express
PE-002571 Point Express สาขา พหลโยธิน 711 ปัณรสี  คงมีทรัพย์ Point Express
PE-001642 Point Express สาขา นครศรีธรรมราช ทิวัตถ์ วงค์สุวรรณ Point Express
PE-002129 Point Express สาขา หนองระเวียง จริยา สว่างจิตร Point Express
PE-002686 บางบอน/เอกชัย129 (998) สุพัฒตรา พลภักดี Point Express
PE-002886 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส บางเดื่อ นภัทร   อัศวธาดาสกุล Point Express
PE-002908 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส เซียร์รังสิต ทัศนียพร ณ นคร Point Express
siriwat เพย์โพสต์ ศิริวัฒน์  อรอุมา ศรีสุวรรณ Paypost
aimphot เพย์โพสต์ บรรพต มุมกระโทก บรรพต มุมกระโทก Paypost
sixteen106 เพย์โพสต์Sixteen16express มงคล รื่นรักษา Paypost
jirapon เพย์โพสต์ HOME Paypost เมธาสิทธิ์ พิพัฒน์พัลลภ Paypost
chokedee46 เพย์โพสต์ โชคดี @ เอกชัย 46 อัจจิมา แซ่อึ้ง Paypost
somying เพย์โพสต์ สมหญิง พงศ์ธาดาพร สมหญิง พงศ์ธาดาพร Paypost
Easyship223 เพย์โพสต์ EasyShipBetong เอลิน Paypost
siratwaya เพย์โพสต์ ศิรัสวยา สิริเจริญธนกิจ ศิรัสวยา สิริเจริญธนกิจ Paypost
amira366 เพย์โพสต์ Post Me นุสรา สะมะอุน Paypost
jiraporn3003 เพย์โพสต์ paypost by jiraporn จิราพร ยีดิง Paypost
SPD0298 SPD ภูเก็ต 09 จันทร์สุดา เพ็งแพ่ง Speedy
SPD0141 SPD เชียงใหม่ 11 ทิพย์วัลย์ มุสิกไชย Speedy
SPD0018 SPD กรุงเทพ 05 สุดารัตน์ มีอินถา Speedy
SPD0139 SPD นนทบุรี 12 เมธี จีรังสวัสดิ์ Speedy
SPD0226 SPD ปทุมธานี 03 มัลลิกา ดีกลาง Speedy
SPD0382 SPD ภูเก็ต 15 ขวัญฤทัย เจริญสุข Speedy
SPD0021 SPD กรุุงเทพ 10 รัมม์ศิราพ​ร ศิวธนเณศ​ Speedy
SPD0309 SPD ขอนแก่น 07 นิตยา เหลืองรัตนา Speedy
SPD0022 SPD กรุงเทพ 01 บุญเลิศ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา Speedy
SPD0253 SPD ลพบุรี 05 กิตติณัฐ กฤตมโนรถ Speedy

 

admin