ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักกำลัง 3 กับ 6 ร้านรวมสะดวกภายใต้เครือ SABUY Speed

 

สุ่มจับรางวัลสำหรับลูกค้า ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ Orange Express , Ninja Van ,Thailand post

รางวัลละ 5,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 8 รางวัล รวม 48 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รหัสติดตาม ผู้ส่ง ขนส่ง แบรนด์ร้านรวมส่ง
PESP0236 Watchara clothes Orange Express Plus Express
PESP0170 Fah kanlaynee Orange Express Plus Express
PESP0864 กิตติพัฒน์ ไพจิตร Skybox EMS Plus Express
PESP1270 Rattikarn Orange Express Plus Express
PE0173 คุณฮายาตี เจ๊ะหะ Orange Express Plus Express
PESP1954 Ploy shop Orange Express Plus Express
PE0682 นนทยา สุดไทย Orange Express Plus Express
PESP1838 So Beautiful Orange Express Plus Express
SMB4646 สมปอง เทียมทัด Orange Express Shipsmile
SM0822 คุณนุสรา มณีรัตน์ Ninja Van Shipsmile
SM0671 คุณ พิมพา Orange Express Shipsmile
SM0976 อิม Orange Express Shipsmile
SMB2538 คุณธนัชชา(ฟิฟทีน) Ninja Van Shipsmile
SM2412 ณปภัช ยอดเมือง Orange Express Shipsmile
SM1762 คุณ ธัญพิชชา Orange Express Shipsmile
SM0076 อุษา ภูทวี Orange Express Shipsmile
TL-00746 HELL BEER Orange Express The Letter Post
TL-00447 บริษัท แฟคตอรี่ เทรนนิ่่งจำกัด Thailand Post The Letter Post
TL-00220 อิมหรอน   หมัดอ้าดั้ม Orange Express The Letter Post
TL-00287 นายธวัชชัย ชูธิบัติ Orange Express The Letter Post
TL-00051 ของมันต้องมี Orange Express The Letter Post
TL-00141 ทักศิณา ทองเนตร์ Ninja Van The Letter Post
TL-00372 Nail by toon Orange Express The Letter Post
TL-00568 ปาณิศา Orange Express The Letter Post
PE-002011 Point บ้านหัวงัว Orange Express Point Express
PE-002133 กชพร สามารถ Ninja Van Point Express
PE-002518 ปัญญากร จันทร์ไตรรัตน์ Orange Express Point Express
PE-001661 บ้านปู่ Cafe Orange Express Point Express
PE-002443 คุณมด Orange Express Point Express
PE-001774 หล่าย อิ มุย Orange Express Point Express
PE-002611 ศรัธชญา แผ่นคำ Orange Express Point Express
PE-002118 สวอน Orange Express Point Express
BT1657863185000259 หญิง อาโวกาโด Orange Express Payspost
BT1657954048000659 อนุสรณ์  ตาดี Orange Express Payspost
BT1657950769000456 คุณ จันทร์เพ็ญ Orange Express Payspost
BT1657963818000153 จิราภรณ์ จารุธาณินทร์ Orange Express Payspost
BT1657890695000156 สจภัสส์ อัครธีรหิรัญ (503) Ninja Van Payspost
BT1657848726000256 ณัฐณิชา วิระกูล Orange Express Payspost
BT1657776047000152 คุณ ยุทธนา วิเศษวงษา (ม่านไหม) Orange Express Payspost
BT1657871322000157 คุณฉัตรชัย สุดดี Ninja Van Payspost
FE01680000110305 จุฑามาศ แก่นพินิจ Orange Express Speedy
FE02430000106957 SPD0234 Orange Express Speedy
FE00380000113534 รณกฤต โชติกรกฤษณะ Orange Express Speedy
NJ01380000013921 คุณช่อเพชร ศรีชัย Ninja Van Speedy
FE00500000107521 Luf Garage Orange Express Speedy
FE02900000107881 ชิษณุพงศ์ ปลื้มจิตร Orange Express Speedy
NJ01080000013355 วีรีย์ เดชบุรัมย์ Ninja Van Speedy
FE00660000106682 ZATOMI COFFEE Orange Express Speedy

 

แจกรางวัลสำหรับร้านค้าในเครือ SABUY Speed ที่มียอดส่งสูงสุด
ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

รางวัลละ 10,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 10 รางวัล รวม 60 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
PE0014 พลัส เอ็กซ์เพลสศูนย์ขอนแก่น นางสาวนฤมล Plus Express
PESP0089 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขาร้อยเอ็ด 02 นางสาวอังคณา Plus Express
PESP0864 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา คลองสอง นางสาวอาทิมา Plus Express
PESP1053 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา 285ถนนควนคีรี นายเอกพงษ์ Plus Express
PE0025 พลัส เอ็กซ์เพรสสาขา ซ.วิทยาลัยเทคนิคบางแสน นาง สิตานัน Plus Express
PESP1918 พลัส เอ็กซ์เพรส บ้านแพ้วตรงข้ามวัดมอญ ภูริเดช Plus Express
PESP0710 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา นนทบุรี218 นายปุณิกา Plus Express
PESP1653 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา อุตรดิตถ์14 นางสาวนิตยา Plus Express
PESP0174 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา อำเภอนาแก นาย พงษ์ดนัย Plus Express
PESP1572 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา Rainbow พลัสเอ็กเพรส นายฉัตริน Plus Express
SMFE0057 ชิปป์สไมล์ สาขา ห้างแพลตินั่ม แฟชั่นมอล ตฤณกร ภัทท์ปรีชากุล Shipsmile
SM0786 ชิปป์สไมล์ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ จักรวรรดิ นิ่มสุวรรณ์ Shipsmile
SM0845 ชิปป์สไมล์ ซอยรามอินทรา 46/1 ฑีฆภัส สนธินุช Shipsmile
SM1744 ชิปป์สไมล์ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ธนกิจ สมานพิบูรณ์ Shipsmile
SM0868 ชิปป์สไมล์ ซอยคู้บอน 27 พรรษมนต์ สินศิริพัฒนกุล Shipsmile
SM2244 ชิปป์สไมล์ ไอลีฟบิส แสมดำ-พันท้ายฯ ยุทธศักดิ์ สนประเสริฐ Shipsmile
SM3834 ชิปป์สไมล์ สาขา หมู่บ้านอยู่สบาย เลียบคลองระพีพัต รังสรรค์ ทองจันทร์ Shipsmile
SMFE0030 ชิปป์สไมล์ สาขา สาธุประดิษฐ์ 58 วราวุธ  เด่นแพทย์ชรางกูร Shipsmile
SM1583 ชิปป์สไมล์ ปั๊มพีที สมุทรปราการ2 พัชนี ดรุณสนธยา Shipsmile
SM0227 ชิปป์สไมล์ บ้านแพ้ว ภูเบศ ธนพรชยางกูร Shipsmile
TL-00658 TLP นาสัก สวี ชุมพร พนารัตน์ The Letter Post
TL-00005 TLP จุดให้บริการงานไปรษณีย์ ถ.ต้นสน นภาพรรณ The Letter Post
TL-00187 TLP ตำบลล้อมแรด ณัฐปภัสร์ The Letter Post
TL-00861 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส ลาดพร้าว ศศิธร The Letter Post
TL-00721 TLP ในคลองบางปลากด187 ฉวีวรรณ The Letter Post
TL-00161 TLP  สาขาคลองแห กัญญ์วรา The Letter Post
TL-00151 TLP สาขาบ้านกร่าง จันทิมา The Letter Post
TL-00413 TLP  ถนนกลางเมือง พีระพล The Letter Post
TL-00415 TLP  บางแก้ว จิตรลดา The Letter Post
TL-00051 TLP สีคิ้ว แสงอรุณ The Letter Post
PE-002953 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส ทีเคเอ็กซ์เพรส เกษกนก Point Express
PE-002607 Point Express สาขา บางหญ้าแพรก หมู่ 3 (923) สายใจ Point Express
PE-002048 Point Express สาขา หนองแขม สุริยา Point Express
PE-002610 Point Express สาขา ตลาดเซฟอี (935) สุกฤตา Point Express
PE-002708 Point Express สาขา ในเมืองกำแพงเพชร (993) ภัทรลภา Point Express
PE-002427 Point Express สาขา ไดม่อน(782) รัตนภรณ์ Point Express
PE-002672 Point Express สาขา หนองกระโดนนครสวรรค์ (986) สรายุทธ Point Express
PE-002585 Point Express สาขาบ้านโป่ง 895 กัญจน์รัตน์ Point Express
PE-002702 Point Express สาขา หนองชะอม (1032) ปิยวรรณ Point Express
PE-002341 Point Express สาขา พ้อยท์เอ็กเพรส724 ธัญภา Point Express
SAWITREEMEKHA PaysP ร้านไปรษณีย์แม่น้ำคู้ ร้านไปรษณีย์แม่น้ำคู้ Paypost
FLram21 PaysP บุญเกียรติ  ทวีทวากร บุญเกียรติ Paypost
Theerawoot PaysP เขาฉกรรจ์ ธีรวุฒน์ Paypost
Cnx2555 PaysP ช้างเผือก เชียงใหม่ PAYSPOST ช้างเผือก เชียงใหม่ Paypost
patta2202 PaysP patta PaysP patta Paypost
kbservice PaysP kb.service PaysP kb.service Paypost
Krittadaporn PaysP กฤตฏาภรณ์ จารุพงศ์รัตน์ กฤตฏาภรณ์ Paypost
Rattanapon PaysP ต่าย PaysP ต่าย Paypost
Aun23501 PaysP อัญชลี อัญชลี Paypost
KHOTSUK เพย์โพสต์Flash Home กิตติภัสร์ Paypost
SPD0178 SPD กรุงเทพ 26 พิงค์ดารินทร์ Speedy
SPD0177 SPD นครราชสีมา 03 สาธิตา Speedy
SPD0027 SPD กรุุงเทพ 06 ปริญญา Speedy
SPD0132 SPD อ่างทอง 01 สันติ Speedy
SPD0172 SPD เชียงใหม่ 13 วิไลย์ Speedy
SPD0025 SPD กรุงเทพ 03 อุษณีย์ Speedy
SPD0011 SPD เพชรบุรี 01 พรนภา Speedy
SPD0006 SPD สุราษฎร์ธานี 02 รุ่งโรจน์ Speedy
SPD0192 SPD สุรินทร์ 01 ครองศักดิ์ Speedy
SPD0019 SPD กรุงเทพ 04 ณัฐวุฒิ Speedy

 

admin