ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 11 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3 กับ 6 ร้านรวมสะดวกภายใต้เครือ SABUY Speed

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 11 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

สุ่มจับรางวัลสำหรับลูกค้า ครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565

ที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ Orange Express , Ninja Van ,Thailand post

รางวัลละ 5,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 8 รางวัล รวม 48 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รหัสติดตาม ผู้ส่ง ขนส่ง แบรนด์ร้านรวมส่ง
PLF833100020280 เดย์ shop Orange Express Plus Express
PLF996600000320 พนิดา Orange Express Plus Express
PLF972600001495 ชลัญธร Orange Express Plus Express
PLF839000000716 คุณเปมิกา ฝอยทอง Orange Express Plus Express
PLF055300001825 คุณรุจรัญย์ Orange Express Plus Express
PLF817100003560 วัดสันป่าลาน Orange Express Plus Express
PLF957400003490 สวีท อินชัวรันส์ Orange Express Plus Express
PLF998600002750 Nawin Athisena Orange Express Plus Express
SXF510200007143 คุณจารีรัตน์ ทดแทน Orange Express Shipsmile
SXF476300019359 มิวสิค เฮ้าส์ (พจน์  รัตนแสงกำจร) Orange Express Shipsmile
SXF383900000394 .ธัญญพัทธ์ ศาลางาม Orange Express Shipsmile
SXF542500004635 Blessedtooused Orange Express Shipsmile
NVTHATPFS096771017 คุณสายทอง เติมกลาง Ninja Van Shipsmile
NVTHATPFS564674134 SUPERFORCE Ninja Van Shipsmile
NVTHATPFS728530740 คุณ สนิทวงศ์ พรพุทธศรี Ninja Van Shipsmile
NVTHATPFS729916583 คุณนิภาภรณ์ มณีฉาย Ninja Van Shipsmile
LTP016200009823 น้องแนนนี่ Orange Express The Letter Post
LTP067000001461 น.ส.วชิรญาณ์ ราชเครือ Orange Express The Letter Post
LTP016200009729 นทีการต์ พิมวงษา Orange Express The Letter Post
LTP051400004090 นพ Orange Express The Letter Post
LTP062200000443 ลัดดาพร เรืองธานารัตน์ Orange Express The Letter Post
LTP090500003147 มุขลิศ ยามา Orange Express The Letter Post
LTP034600002144 ป่าน Orange Express The Letter Post
LTP053100000601 วรรณิศา ชูไชยศรี Orange Express The Letter Post
PEX038600003586 สนั่น  ราชบัญดิษฐ Orange Express Point Express
PEX024100002557 รัตนาพร จงอ่อนกลาง Orange Express Point Express
PEX007100000413 คุณ สุมารี สอนสำโรง Orange Express Point Express
PEX065500006313 PE-002610 Orange Express Point Express
PEX035400000587 วาสนา คำสวน Orange Express Point Express
PEX006500002932 คุณ ประสงค์ Orange Express Point Express
NVTHPNTEX451834159 ณัฐวัฒน์ แดงประทุม Ninja Van Point Express
EB631117487TH Good High EMS Point Express
PYP112800000517 สุไวดา  มาดีน (ตัวแทนร้านขนส่ง) Orange Express Payspost
PYP188500002576 นาย  ชิณณวรรธณ์  วัฒนากูล Orange Express Payspost
PYP023400006702 อ้อ Orange Express Payspost
PYP223900002297 ไกรศรี ปัญญาบุญ Orange Express Payspost
PYP101900000246 คุณวันนิดา หลวงแก้ว(ผึ้ง) Orange Express Payspost
PYP049800000963 ปานัฏตา Orange Express Payspost
NVTHPAYPS290597710 ทรัพย์สมุทร อาหารทะเลแห้ง Ninja Van Payspost
NVTHPAYPS610564048 คุณฟารีดา สุบินวิภู Ninja Van Payspost
SPD034300001221 อรสา หะทัยทาระ Orange Express Speedy
SPD002500009426 ศุภชัย สิทธิอำนวยกูล Orange Express Speedy
SPD012200001045 ร้านแพรวาแฟชั่น Orange Express Speedy
SPD000600014178 อดิศัย เหล่ากาญจนา Orange Express Speedy
SPD011300004658 รัตนาพร มาตรักษ์ Orange Express Speedy
SPD001600001145 คุณวาสนา จันทร์หอมหวล Orange Express Speedy
NVTHSPDPT015620352 วิลาวัลย์ ใจต๊ะวงศ์ Ninja Van Speedy
SPD040800000876 K.KOY Orange Express Speedy

 

แจกรางวัลสำหรับร้านค้าในเครือ SABUY Speed ที่มียอดส่งสูงสุด
ครั้งที่ 11 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565

รางวัลละ 10,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 10 รางวัล รวม 60 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 12-18 ก้นยายน 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
PE0062 พลัส เอ็กซ์เพรสสาขา กำแพงแสน นายเจษฏา หาริแสง Plus Express
PESP0268 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา พญาไท 08 นางสาวนัชชรี มาตรังศรี Plus Express
PE0597 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ตาก21 ซ.ราษฏร์บูรณะ นางสาวธีราพร เขียวไคร้ Plus Express
PE0021 พลัส เอ็กซ์เพลสสาขา คุณแคท PLUS EXPRESS นางสาวจุฑามาส ถาเจตน์ Plus Express
PE0817 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ซอยกระบอกวิศวะ นายสราวุธ อำนาจสกุลวงศ์ Plus Express
PESP0878 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา สาทร13 บริษัท เจ.เค.คอนซัลติ้ง จำกัด Plus Express
PESP0645 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขาภาษีเจริญ27 นางสาวทรรศมณฑ์ ธรรมสุทธิไพศาล Plus Express
PESP0381 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ปากพยิง 59 นาย ชุติพนธ์ รัตนกำพล Plus Express
PE0284 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา พุธมณฑล สาย 2 นางสาวณพัชร เอกพิพัฒนา Plus Express
PESP0203 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา หมู่บ้านเศรษฐกิจซอย 13 นายวิทยา แก้วบุดษา Plus Express
SM2409 ชิปป์สไมล์ ปลวกแดง-วังตาผิน เกียรติณัฐพล​ พันเดช Shipsmile
SM1718 ชิปป์สไมล์ แม่ปะ-ตาก พัชรินทร์ ทิพย์ปัญญา Shipsmile
SM1814 ชิปป์สไมล์ ศูนย์อนามัย ที่ 11 ธนกิจ สมานพิบูรณ์ Shipsmile
SMC0009 ชิปป์สไมล์ สาขา ป่าซางงาม 5 กมลรัตน์ กันยาวิจิตร Shipsmile
SM1745 ชิปป์สไมล์ นาบลายธ์บางแค บริษัท นาบลายธ์ จำกัด Shipsmile
SM0827 ชิปป์สไมล์ ปากพนังฝั่งตะวันตก สุทิน ปรีดาศักดิ์ Shipsmile
SM4072 ชิปป์สไมล์ สาขา ซอยจินดาถวิล วิมล แซ่จิว Shipsmile
SM0236 ชิปป์สไมล์ หนองสาหร่าย เทวิน สมยาเย็น Shipsmile
SM1653 ชิปป์สไมล์ แยกสวนส้ม พวงทอง แย้มศรี Shipsmile
SM1967 ชิปป์สไมล์  เทพารักษ์ ธมลทิพย์ วรเลิศโกศล Shipsmile
TL-00334 TLP คำตากล้า อพันภรณ์ โพธิ์ไชยแสน The Letter Post
TL-00135 TLP สาขาศรีภูมิ เสฏฐพล ธมนณัฏฐ์ The Letter Post
TL-01076 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส ตำบลทุ่งควายกิน343 ณชกร รัตนพันธ์ The Letter Post
TL-00955 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส ไพรพัฒนา160 ลัดดาวัลย์ พันธ์แก่น The Letter Post
TL-00509 TLP คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์ ธนบดี ชูศักดิ์ The Letter Post
TL-00747 TLP ซ.เทพกาญจนา บางน้ำจืด ศุภมาศ ไชยยันบูรณ์ The Letter Post
TL-00064 TLP กรุงเทพ-นนท์12 (ศิริชัย) นัตพล ถัวนอก The Letter Post
TL-01031 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส สระแก้ว37/83 วิจิตรา ใยไธสง The Letter Post
TL-00402 TLP ทุ่งสุขลา ลัทธพล อินทรเรือง The Letter Post
TL-00039 TLP ร้านส่งไปรษณีย์ ธนวัฒน์ ศรีประเสริฐ The Letter Post
PE-002902 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส หมู่บ้านชัยพฤกษ์1 รมณีย์   ไวยสัจจา Point Express
PE-002009 Point Express สาขา พ้อยท์เอ็กเพรสบ้านคลอง ศันสนีย์ แฝงวัด Point Express
PE-002726 Point Express สาขา จิระ ฝั่งถนน รพช. สวัธชัย  คงรุ่งโชคดี Point Express
PE-002103 Point Express สาขา ปากน้ำ ณัฐวุฒิ มงคลยุทธ Point Express
PE-003042 พ้อยท์ เอ็กซ์เพรส สีทอง ชุติกาญจน์ คงมีสิทธิ์ Point Express
PE-002445 Point Express สาขา ประจัน802 ซีตีอาอีช๊ะห์ สะมาแอ Point Express
PE-001979 Point Express สาขา เขาคราม อานนท์ ธรรมศรี Point Express
PE-001911 Point Express สาขา หน้ารร.มารีย์ จิรโรจน์ วรโชติวาณิชกุล Point Express
PE-002656 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส หน้าวัดกลางเกร็ด (973) ชัยชาตรี  เรืองช่วย Point Express
PE-002572 Point Express สาขามาบข่า 713 ศักดา  โคตรชุม Point Express
SWN569 เพย์โพสต์ เอสดับบลิวเอ็น กรุ๊ป น้ำทิพย์ แก้วคง Payspost
Saisunee เพย์โพสต์ เพย์@โพสต์ เซอร์วิส สาขาสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่  Saisunee Payspost
MAYYABI เพย์โพสต์ บาย เมยาบิ. Poosuda Warittorn Payspost
champion เพย์โพสต์ ชญานนท์ หาดสืบวงษ์ ชญานนท์ หาดสืบวงษ์ Payspost
Flashsritrang2020 เพย์โพสต์ ธนกฤต อรัญดร ธนกฤต อรัญดร Payspost
scgexjj เพย์โพสต์ เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ตลาดจตุจักร ลำพูน ศศิธร วรรณสัย Payspost
talungna เพย์โพสต์ พีพี@เค เซอร์วิส ศิริพงษ์ ชมเชย Payspost
Aekanan เพย์โพสต์ เอกอนันต์ ฤทธิไชยนิตย์  เอกอนันต์ ฤทธิไชยนิตย์ Payspost
SURAPONG เพย์โพสต์ บ่อทรัพย์@บางรักษ์ สุรพงศ์ ดอนทราย Payspost
witada เพย์โพสต์ วิยดา เที่ยงกระโทก วิยดา เที่ยงกระโทก Payspost
SPD0306 SPD ชลบุรี 14 ธิวา ยุตะขบ Speedy
SPD0225 SPD กรุงเทพ 29 อัจจิมา พาหะพรหม Speedy
SPD0431 SPD กรุงเทพ 70 ชรินทร์ อุตลี Speedy
SPD0424 SPD กรุงเทพ 67 สายธารา รามดกมุท Speedy
SPD0054 SPD นครศรีธรรมราช 03 ปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์ Speedy
SPD0267 SPD ชลบุรี 12 สุภัชฌา มิ่งอั๋น Speedy
SPD0242 SPD พังงา 01 ณัฐพงษ์ จันทร์สกุล Speedy
SPD0413 SPD ภูเก็ต 18 อภิรัฏฐพล ประสิทธิ์ Speedy
SPD0052 SPD ระยอง 03 ปุณณดา อุ่นตระกูล Speedy
SPD0220 SPD ชัยภูมิ 03 กฤตภาส สงมูลนาค Speedy

 

admin