ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 10 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3 กับ 6 ร้านรวมสะดวกภายใต้เครือ SABUY Speed

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 8 กับกิจกรรม POPCOIN แจกจัดหนักยกกำลัง 3

สุ่มจับรางวัลสำหรับลูกค้า ครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565

ที่ใช้บริการส่งพัสดุกับ Orange Express , Ninja Van ,Thailand post

รางวัลละ 5,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 8 รางวัล รวม 48 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
NVTHPLSEX042477106 น้ำฝน สุพัตรา Ninja Van Plus Express
EB541681973TH ฟลุีค Skybox EMS Plus Express
PLF089800001426 พิศมัย หมอยา Orange Express Plus Express
PLF200900011532 เสฎฐวุฒิ Orange Express Plus Express
PLF999500008878 Rinda Closetshop Orange Express Plus Express
PLF966900000343  Singlestitch Vtg Orange Express Plus Express
PLF850000006506 มิ่งขวัญ ไชยหมาน Orange Express Plus Express
PLF080800000773 กาญจนา   ภัควันต์ Orange Express Plus Express
SXF554200009614 บริษัท โอ กาแฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่) Orange Express Shipsmile
SXF161700008134 อำนาจ สินธุชัย Orange Express Shipsmile
SXF008700012601 ร้าน Baby Store By Juno Orange Express Shipsmile
SXF121100008253 ปัญจพาน์ ภู่ประเสริฐ* Orange Express Shipsmile
SXF505300005085 อำนวย กัญธง Orange Express Shipsmile
SXF317500000726 นาย ธนาโชติรัชต์ มานุจำ Orange Express Shipsmile
SXF403300004029 ชุติกาญจน์  ไขระวิ Orange Express Shipsmile
SXF079100018446 Korse.Official. Orange Express Shipsmile
LTP049400000364 ชยพล แก้วอุดร Orange Express The Letter Post
LTP073800000700 ตี๋น้อย บิวตี้ช๊อป Orange Express The Letter Post
LTP037100039447 M-blithe Orange Express The Letter Post
LTP123600000026 น.ส. บุศรินทร์  อุตสินธุ์ Orange Express The Letter Post
LTP047000000392 วิภวานี Orange Express The Letter Post
LTP117700000047 รัชนีกร ณะสอน Orange Express The Letter Post
NVTHLETPT549386038 ถนอม ผูกพัน Ninja Van The Letter Post
EB666773832TH TL-00002 EMS The Letter Post
PEX098800001669  Go Advance Shop Orange Express Point Express
PEX057400011006 ป็อป Orange Express Point Express
PEX044400001505 บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด Orange Express Point Express
PEX052400003613 นิวแป้ง Orange Express Point Express
PEX048400001196 ชาลิษา  ชัยพันธ์ Orange Express Point Express
PEX090100004764 บานาก้า Orange Express Point Express
PEX102900000204 ณัฐกานต์ พงษ์สุวรรณ Orange Express Point Express
PEX074500005717 เกงลิง Orange Express Point Express
PYP135400001201 คุณ Ei Ei Orange Express Payspost
PYP144700005117 พิมพ์ชนก เหมทานนท์ Orange Express Payspost
PYP298100000178 ร้านยาแค๊ปซูล Orange Express Payspost
PYP013400004730 อำพร สุขเกษม Orange Express Payspost
PYP263400001638 เกรียงศักดิ์ เอี่ยมอรุณ Orange Express Payspost
NVTHPAYPS053000803 คุณศิริขวัญ บุญ-หลง Ninja Van Payspost
NVTHPAYPS953996179 ภัทราพร ธีรวัฒนชัยกุล Ninja Van Payspost
NVTHPAYPS293443909 สุทัศน์ ภาวิไลรัตน์ Ninja Van Payspost
SPD006000001174 มนวิภา มณีจักร์ Orange Express Speedy
SPD006200053511 พัชราวรรณ เลิศวัฒนานุวัฒน์ Orange Express Speedy
SPD022900002957 Ampupoo babyshop Orange Express Speedy
SPD005200001842 เจริญรัตน์ รุ่งชัยฟ้าประทาน Orange Express Speedy
SPD039400001603 ปุ๋ยฮอร์โมนThe duck Orange Express Speedy
SPD009600004131 ฐิตารีย์ Orange Express Speedy
NVTHSPDPT388546094 Laineen Ninja Van Speedy
NVTHSPDPT067769146 G I F T H A Ninja Van Speedy

 

 

แจกรางวัลสำหรับร้านค้าในเครือ SABUY Speed ที่มียอดส่งสูงสุด
ครั้งที่ 10 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลละ 10,000 Popcoin รวมทั้ง 6 บริษัท ให้บริษัทละ 10 รางวัล รวม 60 รางวัล

(สุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ส่ง ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก้นยายน 2565)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Owner shop ชื่อสาขา ชื่อเจ้าของ Brand
PE0741 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา Fast Express38 นางสาว แพร เคนเน็ต Plus Express
PE0222 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา เทอดไทย พลัสเอ็กซ์เพรส นางสาวอารีรัตน์ ระบือพนม Plus Express
PE0091 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ตรงข้ามตลาดทุ่งลม นาย กิตติศักดิ์ ทรัพย์สกุล Plus Express
PESP0545 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา 06 แก้วอินทร์ นายอำพร จินตะกะเวช Plus Express
PESP0602 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา ปทุมธานี187 นางสาวรุจิพัชร์ บวรสินธนาฉัตร์ Plus Express
PESP0485 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา สุขนิเวศน์9 นายอาทิตย์ กุลจิระภัทร Plus Express
PESP0908 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา พหลโยธิน คลอง 1 นางสาวกิตติ์รวี ฐิติวงศ์รุ่งกิจ Plus Express
PESP1172 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา บ้านหนองเสม็ด นายอิทธิพล สมัยกุล Plus Express
PESP1671 พลัส เอ็กซ์เพรส สาขา สงขลา71 นาย กิตติพศ จิรนิรันดร์กุล Plus Express
PESP1829 พลัส เอ็กซ์เพรส รัชดา36แยก7 นายปัญญา เอกรัตน์เจริญชัย Plus Express
SM0011 ชิปป์สไมล์ ปตท.สะพานสี่ ณฐิกา สุขจันทร์ Shipsmile
SM2168 ชิปป์สไมล์ แก้วนิมิตร สุรเชษฐ์ สะมันยี Shipsmile
SM0644 ชิปป์สไมล์ หนองมะคำโมง สุรัตน์ดา พันธ์สอิ้ง Shipsmile
SM0101 ชิปป์สไมล์ บ้านฉาง สิทธิชัย โรจนวงศ์ Shipsmile
SM1273 ชิปป์สไมล์ ปั้ม ปตท.สวนหลวง-พุทธสาคร วิไลลักษ์ อ่วมอ่าม Shipsmile
SM0615 ชิปป์สไมล์ ซอยสาครมงคล 2 ธนศิริ บุญประเสริฐ Shipsmile
SMF0055 ชิปป์สไมล์ สาขา โพธิ์ทอง ฉัตรชัย รัตนรักษ์ Shipsmile
SM4044 ชิปป์สไมล์ สาขา shipsmile สาขาฮาบิโตะมอลล์ อ่อนนุช 1/1 วิรัญญา ปทุมซ้าย Shipsmile
SMB2909  ชิปป์สไมล์ สาขา ลิปสิท ชูศักดิ์ วิทธวัช Shipsmile
SM2683 ชิปป์สไมล์ สาขา เทียนทะเล (Hong tower) วรัญญู ตันตยานนท์ Shipsmile
TL-01124 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส บ้านบ่อ64 จุฬาลักษณ์ สุขเริก The Letter Post
TL-00180 TLP ตำบลหนองย่างทอย ศิริประภา จินดาพงษ์ The Letter Post
TL-00148 TLP สาขาฉวาง เบญจวรรณ ใสหวาน The Letter Post
TL-00724 TLP หนองฉิม นงคราญ เหลื่อมพล The Letter Post
TL-00749 TLP ปั้มน้ำมันบ้านโนนหุงเชียงสือ เมทิกา อุปครุธ The Letter Post
TL-00213 TLP นาข่า ขอนแก่น ปัทมา สอนถม The Letter Post
TL-00279 TLP คลองหอยโข่ง สงขลา จิตรานุช สมทรง The Letter Post
TL-01018 เดอะเลตเตอร์โพสต์เซอร์วิส บ่อผุด81/33 ฐปณัฐ เชื้อบ้านเกาะ The Letter Post
TL-00214 TLP บ้านนามน สกลนคร วรางคณา ปัดถานะ The Letter Post
TL-00274 TLP ห้วยต้ม ปภัศรา นาทรายกนก The Letter Post
PE-002104 Point Express สาขา พ้อยเอ็กซ์เพลสอ่าวนางกระบี่ ณัฐพงษ์ กุลดี Point Express
PE-002042 Point Express สาขา เกาะทวด สมศักดิ์​ พึ่ง​บุ​นย์ Point Express
PE-001923 Point Express สาขา หนองจะบก ธราธิป ดีษะเกษ Point Express
PE-001951 Point Express สาขา รอบเวียงเชียงราย ลักษิกา ช้างมูป Point Express
PE-003013 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส สาขา วังตะเฆ่ ณัฐวุฒิ จำทอง Point Express
PE-002918 พ้อยท์เอ็กซ์เพรส สะเตงนอก ยาสะ โตะแว Point Express
PE-002302 Point Express สาขา พะตง ศุภกร แซ่หลี Point Express
PE-002704 Point Express สาขา ตลาดสดสระแก้ว (1025) ธนาวุฒิ สุภูวงค์ Point Express
PE-001889 Point Express สาขา ภูเขียว ศกุนตลา ทรัพย์ศิริ Point Express
PE-001978 Point Express สาขา โลตัสนครศรีธรรมราช อุสนีย์ ศรีรอด Point Express
PAYPOST179 เพย์โพสต์ paypost สาขา2 อนุชิด ป้านภูมิ Payspost
Aingpytd เพย์โพสต์ วิลาวัลย์ ผลพานิช วิลาวัลย์ ผลพานิช Payspost
Zonepost เพย์โพสต์ Zonepost  Zonepost Payspost
post2nonthaburi เพย์โพสต์ สุภาภรณ์ พ่วงทอง Orawan Payspost
ple564 เพย์โพสต์ Anns 1960 Payspost Shop ยุบน  ช่างชัย Payspost
may เพย์โพสต์ เพย์โพสช็อปบ้านสวน รัตมณี คมขำ Payspost
payspost1234 เพย์โพสต์ ปภาวดี กาญจนรัตกุล Romnalin Komdee Payspost
kaipaypost เพย์โพสต์ kaipaypost นุสรา พรหมพันธ์ใจ Payspost
chonnadha4245 เพย์โพสต์ Postservice@คลองสาน ณรงค์เดช หงษ์ยนต์ Payspost
Surapat เพย์โพสต์ 19 Express  19 Express Payspost
SPD0243 SPD สมุทรสาคร 05 วิณิชชา สุภาษร Speedy
SPD0150 SPD นครปฐม 05 สุทธิภา สิทธาภา Speedy
SPD0271 SPD กรุงเทพ 37 จิตตรานันท์ พรประสิทธิ์กุล Speedy
SPD0163 SPD สมุทรสาคร 04 กรรณิกา แสงจันทร์ Speedy
SPD0071 SPD นนทบุรี 06 สุธิดา   ชาญดนตรีกิจ Speedy
SPD0050 SPD น่าน 01 นพวรรณ​ มัณฑ​น์ศิลป์​ Speedy
SPD0276 SPD กรุงเทพ 39 วัชรากรณ์ ปิยะกุล Speedy
SPD0410 SPD ภูเก็ต 17 ฐาปนี แกวเพ็ชร Speedy
SPD0275 SPD ยะลา 03 ซูไลมาน เจ๊ะโด Speedy
SPD0294 SPD กรุงเทพ 46 วรรณนภา ตฤณชาติวณิชย์ Speedy

 

admin