ส่งรับทรัพย์…ดิจิทัล NINJA VAN แจก POPCOIN ฟรี!!

Ninja Van แจก POPCOIN ฟรี

ส่งรับทรัพย์…ดิจิทัล NINJA VAN แจก POPCOIN ฟรี!!

เพียงใช้บริการส่งพัสดุกับ นินจา แวน ลุ้นรับ POPCOIN รวมกว่า 200,000 เหรียญ ฟรี!!

ลูกค้าก็ได้ ร้านค้าก็ด้วย

เริ่ม 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

 

กติกาการลุ้นรับ POPCOIN

สำหรับลูกค้า

1. เพียงใช้บริการส่งพัสดุกับ นินจา แวน ไม่จำกัดราคาขั้นต่ำ

2. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลข Tracking พัสดุ ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

3. ระยะเวลากิจกรรม เริ่ม 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

4. จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

5. ประกาศผลเวลา 19.00 น. ทางเว็บไซต์ plusexpress.co และเฟสบุ๊ค plusexpress

 

สำหรับร้านค้า

1. เพียงให้บริการขนส่งพัสดุ นินจา แวน ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ

2. จับรางวัลผู้โชคดีจากหมายเลขรหัสร้านค้า

3. ระยะเวลากิจกรรม เริ่ม 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

4. จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

จับรางวัลและประกาศผล ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 เหรียญ POPCOIN)

5. ประกาศผลเวลา 19.00 น. ทางเว็บไซต์ plusexpress.co และเฟสบุ๊ค plusexpress

 

เงื่อนไขการรับ POPCOIN

บริษัทฯ ในที่นี้หมายถึง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

– ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถรับได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมคือวันที่ 18 เม.ย – 31 พ.ค. 2565

– รางวัลดังกล่าวไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– วิธีการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะส่ง LINK URL สำหรับรับเหรียญ POPCOIN ให้ทาง SMS

– เมื่อได้รับ LINK URL แล้วควรกดรับเหรียญทันที

– ผู้โชคดีต้องสมัคร Account ของตัวเองบน Platform POPCOIN ก่อน ถึงจะรับเหรียญใน Link Campaign ได้

– POPCOIN สามารถเอาไปใช้ได้บน eco ของ POPCOIN เท่านั้น

– ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.popcoin.co/

– แจกจำนวนเหรียญ POPCOIN จนกว่าสิทธิ์จะหมด

– ทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรมจับรางวัลผู้โชคดีที่เป็นไปตามข้อกำหนด โปร่งใส และตรวจสอบได้

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียดของรางวัล ระยะเวลาในการรับรางวัล

หรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

– พนักงานในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

– คำตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

 

admin